Podrobný popis API

Věta B - typ call_response

Vlastnost Popis Povinné Poznámka
Hlavička
MessageType Typ zprávy = call_response A  
ServiceID Identifikátor služby v podobě srv-xxx-xxx A  
ServiceExecutionID Globálně unikátní identifikátor zpracování služby - jednoznačný identifikátor konkrétního běhu komunikační služby Maatrix A  
ExternalID Externí ID daného volání služby (přiděleno volající externí aplikací) N Identifikátor převzatý z věty A-Call
Timestamp časová značka přijetí zprávy (UTC čas) A  
Response

Odpověď Maatrixu na výzvu ke spuštění služby:

OK - vše přijato bez výhrad, událost spuštěna

confirmed - událost spuštěna, vstupní věta však obsahovala některé nedostatky (např. v předaných uživatelích jsou uvedeny i uživatelé, kteří nemohou být osloveni. Podrobnosti mohou být v atributu Reason.

refused - událost nemohla být spuštěna z licenčních důvodů. Podrobnosti mohou být v atributu Reason

error - výzva obsahovala chyby, kvůli kterým nemohl být požadavek vykonán. Viz atributy Reason a Errors

A  
Reason

Příčina hodnoty v atributu Response:

users - chybní uživatelé

content - chybný a nebo neúplný obsah

identification - chybné identifikační údaje ve větě

format - obsah věty A nebylo možné načíst

licence - událost nemohla být spuštěna kvůli překročení licence služby, tj. byla překročena maximálně povolená četnost použití

time - událost nemohla být spuštěna kvůli tomu, že ještě neuplynulo dostatek času od spuštění předchozí události téže služby

N  
Errors Seznam chyb   Přehled kódů chyb naleznete zde