Alert messaging

Služba urgentní komunikace 

vyhrazená pro rychlé řešení nečekaných i čekaných událostí.

Chci službu

I na ajťáka je potřeba občas houknout!

Allert messaging Maatrix pro Váš monitoring IT

Nejlepší cesta, kterou Vám může Váš monitoring sdělit kritický incident.

Více info

Plechovkama zatím komunikovat neumíme

Ostatními způsoby nám to ale jde výtečně 

Maatrix messenger, SMS, hlasová komunikace, mail, pager...když je situace urgentní, uživatele oslovíme všemi možnými způsoby.

Více info

Poslat vzkaz nestačí

Alert messaging není jen rychlé rozeslání zpráv.

Nabízí  možné odpovědí uživatelům, sbírá reakce na tyto odpovědi, přiděluje úkoly, eskaluje informace v  případě nedostupnost uživatelů a mnoho dalšího.

Zjisti více

Pro každého vždy a všude.

Maatrix je globální a spolehlivá služba.

Spustíte ji odkudkoli z webu či ze svého mobilu nezávisle na telefonních operátorech, dostupnost je garantována 24 hodin denně 7 dní týdnu. Důkazem jsou naši spokojení partneři a zákazníci.

Zjisti více

Použití není žádná věda.

Univerzální služba, jednoduché a rychlé nasazení.

Má mnoho předpřipravených komunikačních postupů, jednoduchou registraci, otevřené rozhraní pro integraci do Vašich aplikací, free klienta pro mobilní telefony.

Zjisti více

ico users v2

Komunikace s mnoha lidmi. Rychle, jednoduše, efektivně. Během pár vteřin.

ico chain v2

Stačí jeden krok a pro vývojáře systémů se otevírá možnost, jak jedním rozhraním komunikovat s lidmi mnoha různými způsoby - Maatrix messenger, SMS, mail, hlas, pager...

ico clock v2

Snížení doby odezvy. Řízená komunikace mnoha lidí a informačních systémů nejrychlejším možným způsobem.

ico alarm v2

Rozhodování v kritické situaci. Předem připravené postupy odstraní nejasnosti, sníží pravděpodobnost chyby a poskytnou spolehlivou reakci.

ico data v2

Strukturovaná komunikace. Nejjednodušší cesta, jak od více lidí získat jasné reakce na výzvy – jejich odpověď, jejich rozhodnutí, souhlas, apod. Automatizovaně, rychle, komfortně, prokazatelně.

ico save v2

Snížení nákladů na zabezpečení a na obsluhu mimořádných událostí; efektivní postup; minimalizace rizika špatné anebo nedostatečné reakce.

 

  

Jak Maatrix funguje

 

ico fire v3 ico arrows v2 ico workflow v2 ico message v2 ico magnifier v2

 Incident

Interface 

Komunikační proces 

Komunikace 

Výsledek 

 Nastane incident - bezpečnostní problém, havárie, IT alert, překročení povolených hodnot. Možná použití najdete zde. Předání informace prostřednictvím API, mailu, IoT, ručně uživatelem. Popis možností najdete zde Pro konkrétní typ incidentu je vybrán komunikační postup, který řídí předání informací, reakce na odpovědi, eskalace, opakování. Popis komunikačního procesu najdete zde Oboustranná komunikace s uživateli pomocí Maatrix mobilní aplikace, pomocí mailu, SMS, automatických hlasových zpráv. Informace o mobilni aplikaci je zde Výsledek komunikačního procesu obsahuje důležité informace o řešení incidentu a je dostupný přes API nebo na web portále. 

 

K čemu je Maatrix dobrý

war ohen sl war pozor sl war utek sl war zachranka sl war zamek sl

Rychlé informování mnoha lidí, potvrzení předané informace, rozhodnutí o dalším postupu, schválení dalších kroků, víceuživatelské schvalování - a to v situacích jako je technický incident, výpadek, bezpečnostní incident, havárie a podobně. 

Více info

Mobilní aplikace Maatrix

Maatrix může předávat zprávy mailem, SMSkou, automatizovaným telefonním hovorem, pomocí web prohlížeče...ale především pomocí mobilní aplikace Maatrix. Ta má proti ostatním způsobům komunikací několik zásadních výhod.

Více info

aplikace v8
ico 1 ico 2 ico 3

Nepřeslechnutelné zvukové upozornění

Přehledná zpráva

Nabídka možných reakci

Aplikace vyzvání obdobně jako telefonní hovor - zvoní dokud zprávu nevyzvednete I v krizových a stresových situacích žádnou důležitou informaci nepřehlédnete Pro každou zprávu aplikace nabízí možné varianty, jak na danou zprávu může reagovat. Odpověď uživatele je tak v každé situaci srozumitelná a vyhodnotitelná.
ico 4 ico 5 ico 6

Potvrzení autorizace

Zbývající čas na reakci

Zabezpečené propojení se serverem

 Odpověď uživatele může vyžadovat zadání PINu - můžete se pak spolehnout, že na zprávu reagoval ten správný člověk.  Velmi důležitá informace o tom, jak dlouho se čeká na reakci uživatele - pak se postupuje jako by byla zpráva nedoručená  Propojení se servrem využívá bezpečnou https komunikaci

 

Komunikační proces

Maatrix se odlišuje od SMS bran a rozesílání notifikačních mailů především komunikačním procesem – tedy postupem, jakým se má při konkrétní události / incidentu postupovat.

Na rozdíl od velkých svolávacích systémů ale nemusíte komunikační postupy dlouze vymýšlet, modelovat a nastavovat, ale můžete použít některý z našich připravených postupů – a ten si pak jen drobně upravit podle svých potřeb.

Template vzor2

 

Komunikační proces - služba systému Maatrix vám umožní:

Distribuce zprávy

Možné odpovědi

Doba na reakci

Postup určuje, kterým lidem se má kdy poslat jaká informace. Pro každou zprávu je možné připravit návrhy odpovědí tak, aby bylo možné rychle odpovědět a odpověď vyhodnotit. U každé zprávy je možné nastavit, jak dlouho se bude čekat na reakci. Pak s bude považovat zpráva za nedoručenou a podle toho se může rozhodnout o dalším postupu.
     

Vyhodnocení odpovědí

Průběh komunikace

Vyhodnocení události

U každé zprávy je definováno pravidlo, jak naložit s odpovědí uživatelů – stačí, aby reagoval jeden člověk nebo se čeká na odpověď od všech? Je potřeba souhlas jednoho člověka, nějaké skupiny a nebo je potřeba shoda všech oslovených lidí? Posuzuje se shoda, volba nejčastější odpovědi, právo veta? Podle vyhodnocení jedné zprávy se pak může postupovat dál. Tím mohou být nastaveny různé typy eskalací, mohou být dány další pokyny těm lidem, kteří se v předchozí části přihlásili k řešení události a podobně. Celá komunikační služba končí informací, jak řešení události dopadlo, kdo událost řeší, jestli byla událost vyřešena a podobně.

 Více info

Spuštění komunikace Maatrix

Komunikační službu Maatrix je možné spouštět různými způsoby - podle toho, k čemu je konkrétní použití určeno. Zákazník tak může rychle a jednoduše využít některou z připravených možností, vývojář má na druhé straně k dispozici rozsáhlé API pro přípravu vlastního rozhraní.

ico user pc v2 ico url v1 ico sos v1 ico mail v1 ico jsonv1

WEB panel

URL odkaz

Panic tlačítko

Mail

API

Pokud má komunikační službu spustit např. dispečer, je mu k dispozici webové rozhraní, na kterém pohodlně službu spustí a může sledovat on-line průběh komunikací. Pro službu Maatrix je vygenerován URL odkaz (tzv. "short call"), pomocí kterého je možné službu spustit Komunikační službu je možné spustit také pomocí SOS (panik) tlačítek. Ty mohou být buď softwarová a nebo může být služba napojena na různé mechanické spouštěče (např. připojené pomocí IoT) Má-li Maatrixovou službu spoustět nějaká aplikace, která nemá připravené rozhraní pro Maatrix, ale zároveň tato aplikace umožňuje zaslat notifikační maily, je pro komunikační službu Maatrix vytvořena mailová adresa a služba je pak spouštěna příchozím mailem na tuto adresu. Vývojáři aplikací mají k dispozici rozsáhlé API, které pomocí formátu JSON může službu nejenom nastavit a spustit, ale také se dotazovat na průběh a výsledky komunikační služby. Popis API naleznete zde.
Federal Mogul sl
OR sl
Rayo sl

 

Intersystems sl
cmis sl
WS trends sl

 

Reliance sl
Toyota sl
Geovap sl2

 

Promotic sl
Samsung sl
Ikem sl