Registrace ke službě

Po instalaci aplikace ví systém Maatrix o existenci Vašeho zařízení, ale doposud nemá informace o tom, ke kterým uživatelům a především u kterých služeb má být toto zařízení použito. 

Proto po instalaci aplikace, po zaregistrování do systému Maatrix a po aktivaci svého účtu je potřeba, aby se uživatel připojil k jedné či k více službám, kterými má být oslovován.

Tyto služby provozují naši zákazníci, kteří mají pro ně nadefinovány příslušné komunikační postupy

Maatrix pro připojení uživatelů ke službám dodržuje následující zásady: 

  1. se zařazením uživatele musí souhlasit jak administrátor, který službu provozuje (tj. ten, kdo má na starosti ten který konkrétní komunikační postup), tak zároveň uživatel, který má být službou oslovován (administrátor uděluje vstupenku a uživatel ji použije) 
  2. uživatel může být od služby odpojen buď administrátorem, a nebo se může odpojit uživatel sám. 

Aby se tedy uživatel mohl připojit ke službě, musí získat od administrátora služby (např. správce IT, bezpečnostní manažer a pod. našeho zákazníka, který službu provozuje) vstupenku/ticket k této službě. Jedná se o 12ti místný znakový kód (rozdělený po třech znacích nepovinnou pomlčkou) například reg-qrn-et6-u89

V mobilní aplikaci spustí z nabídky možnost Registrace služby, následně je vyzván k zadání tohoto kódu a identifikaci uživatele a tím se tato aplikace/ tento mobilní telefon připojí ke konkrétnímu uživateli a ke konkrétní službě systému Maatrix. Jeden mobilní telefon lze připojit k libovolnému množství služeb od libovolných provozovatelů.

 navod registrace 1 

Uživatel si může k jedné službě připojit na stejnou vstupenku/ ticket více telefonů - veškerá komunikace s uživatelem pak bude synchronizována na všechny tyto telefony.

Jeden mobilní telefon však může být připojen ke službám pro více uživatelů (určeno např. pro služební telefony)