Chytrý pager pro vaše systémy

Maatrix - univerzální, rychlá a oboustranná komunikace s vašimi mobilními uživateli

Maatrix vytvoří z mobilních telefonů novodobý chytrý pager, který vašim IT systémům umožní rychlou a efektivní komunikaci s uživateli, kteří nemohou být v dané chvíli u svých počítačů.

V případě potřeby spustí Váš systém přes rozhraní na serveru Maatrix komunikační postup, který podle předem definovaných scénářů zasílá uživatelům zprávy na jejich mobilní telefony a podle odpovědí uživatelů tento postup dále řídí a následně posílá zpět Vašemu systému výsledek celého postupu.

Některé příklady využití pro různé typy IT systémů

váš systém
využití 
server Maatrix
messenger Maatrix
use bezpecnostni sl Při bezpečnostním incidentu předání informace kompetentním uživatelům, popřípadě zajištění eskalace informace template 2level caller

 

 MaatrixMessenger xsl3

use helpdesk sl Při nahlášení kritického problému s velmi krátkým SLA okamžité oslovení a zajištění potřebného servisního pracovníka či týmu, a to včetně zajištění eskalace.  terms 3level
use scada sl Při dosažení kritických hodnot urgentní informování obsluhy a podle reakce uživatele rozhodnutí o následném postupu  flwch sign 1
use siem sl Jednoduché a velmi rychlé předání informace o nastalé události všem pracovníkům, kteří jsou pro danou oblast kompetentní zasáhnout. template 1block v1
use crm sl Pokud je potřeba rychle schválit další postup nebo důležitý dokument a uživatelé nejsou u svého PC. Schvalování může mít různé podoby, od jednoho uživatele po skupinové rozhodnutí. flwch sign 1
use nis sl Při rozsáhlých nebo komplikovaných případech svolání traumatýmů, a nebo např. předání informace lékaři o dokončení urgentních vyšetření, na jejichž výsledek čeká. call 3level
use web sl Ruční spuštění komunikační služby z web rozhraní pro případy krizových postupů, potřeby rychlého informování nebo například pro rychlé dojednání termínů operativních schůzek. template 1level caller