Rozhraní systému Maatrix

Způsoby volání služby Maatrix a propojení na další systémy

Komunikační služby Maatrix je možné spouštět mnoha způsoby:

CallService sl

Panel

Spuštění komunikační služby prostřednictvím webové aplikace Panel. Tento způsob slouží pro ruční spuštění obsluhou, např. dispečerem.Více informací naleznete zde.

Short-call

Rychlé ruční spuštění komunikační služby. Pro každého oprávněného uživatele je vygenerován URL odkaz, který buď spustí formulář pro rychlé spuštění služby (bez nutnosti spouštění a přihlašování se do portálu) a nebo URL odkaz spustí webová "panic" tlačítka. Více informací naleznete zde.

Call interface - API

API představuje způsob, jak mohou externí aplikace spolupracovat se systémem Maatrix. Externí aplikace mohou spouštět komunikační službu Maatrix, mohou se dotazovat na konkrétní běhy komunikačních služeb a nastavovat další parametry systému Maatrix. Externí aplikace komunikují se systémem Maatrix pomocí formátu JSON a to buď prostředníctvím https (doporučujeme) a nebo e-mailem. Jak API použít naleznete zde, podrobný popis API zde.

Call interface - nestrukturovaná zpráva

Komunikační službu Maatrix lze také spustit z externích aplikací, u kterých nemá uživatel možnost jednoduše nastavit napojení na API. V takovém případě je možné komunikační službu spustit e-mailem a nebo SMS, jejichž obsah není strukturován podle API, ale obsahují libovolný text. V rámci nastavení komunikační služby se v takovém případě nastaví odesílající tel. čísla a nebo mailové adresy a popřípadě klíčové slovo (které musí zpráva obsahovat) a po odeslání na definované telefonní číslo či mailovou adresu (viz. Informace u rozhraní na níže uvedeném obrázku) bude konkrétní komunikační služba spuštěna. Text zprávy a předmět zprávy (u e-mailu) se přiřadí k definovaným vstupním parametrům služby.

 info interface

 

Události (events)

Připravuje se...

 

Rozhraní - Interface ID

Pro každý z výše uvedených způsobu může být vytvořena celá řada rozhraní. Rozhraní mohou být buď univerzální (tj. mohou být použity téměř ve všech komunikačních službách jakoukoli externí aplikací) a nebo jsou určeny pro konkrétní externí aplikace (rozhraní vytváří naši aplikační partneři - tvůrci či dodavatelé těchto aplikací). Jednotlivá rozhraní jsou rozlišována pomocí tzv. Interface ID.

U každé služby si pak administrátor služby nastavuje, která rozhraní (interface ID) mohou konkrétní komunikační službu spouštět. (Jedna služba může být spouštěna pomocí více rozhraní současně). 

 

Univerzání Interface ID

Pro rychlé použití napojení externí aplikace k systému Maatrix jsou připraveny následující univerzální Interface ID:

int-y3b-rpn (panel - základní zobrazovka z panelu in-maatrix.eu)

int-dpw-a93 (short call - základní rychlé volání služby bez přihlášení do panelu)

int-key-u3b (univerzální interface - formát JSON, https nebo smtp)

int-xex-qjv (spuštění pomocí nestrukturovaného mailu)

int-uiy-v8m (spuštění pomocí SMS)

 

Další připravená rozhraní na externí systémy naleznete zde.