Panel - spuštění a přehled

Komunikační proces se spouští z nabídky SERVICE - SLUŽBA. V této nabídce je vybrána konkrétní služba, u které má uživatel oprávnění spustit komunikační proces (oprávnění "Volající").

Obrazovka má čtyři části:

  • úvodní hlavička popisující vybranou službu
  • červená spouštěcí část (Start)
  • přehled běžících či již ukončených komunikačních procesů (History)
  • přehled o stavu a průběhu vybraného komunikačního procesu (Information)

Startovací část obsahuje údaje, které jsou potřebné pro komunikační proces a které musí uživatel před spuštěním vyplnit. Zadáním všech potřebných údajů (1) a stištěním tlačítka Start (2) se spustí komunikační proces vybrané služby.

panel-service

Tento proces je možné ručně zastavit (3).

V pravé části obrazovky se nachází část HISTORY, která obsahuje seznam všech proběhlých či probíhajících komunikačních procesů vyvolaných vybranou službou.

V tomto seznamu máte možnost sledovat stav procesu (A):

  • open - proces stále probíhá
  • closed - proces proběhl podle definice a je ukončen
  • stopped - proces byl ukončen uživatelem před jeho celým dokončením

U každého procesu je uvedena informace (B), zda-li proces splnil či nesplnil svůj úkol

  • OK - splnil
  • NO - nesplnil

Označením modré tužky (4) je příslušný komunikační proces vybrán a jeho detaily a průběh zobrazen v části INFORMATION.

V části INFORMATION získáte podrobné informace o probíhajícím či proběhlém komunikačním procesu. Je zobrazen diagram popisující komunikační proces, v případě běžících procesů jsou červeně podbarveny ty části, které právě probíhají. Vybráním konkrétního bloku (5) získáte v záložce BLOCK INFO detailní informaci o probíhajícím nebo proběhlém bloku komunikačního procesu.