Využití externími systémy

SCADA Promotic

 

Úvod

PROMOTIC je software, který slouží k vizualizaci a řízení technologických procesů v širokém spektru průmyslových odvětví. Stále častěji je tento typ software využíván také pro správu a ovládání technologií v "inteligentních domech" a budovách. PROMOTIC je oblíbený a cenově dostupný softwarový nástroj s více než dvacetiletou tradicí.

Promotic

Více informací naleznete na stránkách www.promotic.eu

Promotic využívá komunikaci Maatrix pro hlášení alarmů či jakýchkoli dalších zpráv, které je potřeba ihned předat odpovídajícím lidem a vyžadovat po nich rozhodnutí o dalším postupu.

 

Proč použít ke komunikaci Maatrix

Komunikace za pomoci služby Maatrix umožní na rozdíl od zaslání SMS či mailu skutečný dialog mezi systémem SCADA a mobilními uživateli. Mezi hlavní výhody patří:

 • Rychlost - zprávy jsou předávány během několika vteřin
 • Zpětná vazba - Rozhodnutí odpovědného člověka získáme okamžitě a přesně
 • Komunikační postup - pro konkrétní situaci si vyberete komunikační postup, jak mají být v případě alarmů uživatelé informováni, jaká se očekává jejich reakce a jak problém případně eskalovat
 • Razantnost - mobilní aplikace, která je určena pro komunikaci, je v případě alarmu nepřeslechnutelná
 • Přehled - informace o zpracování alarmu jsou průběžně k dispozici, včetně toho, kdo a kdy byl osloven, zda, jak a kdy reagoval
 • Vyhodnocení - Maatrix zaznamenává, kdo kdy a jak byl informován a jak reagoval a je možné vyhodnotit průběh řešení alarmu

Na více informací se můžete podívat zde:

Nastavení systému Maatrix

Abyste mohli použít komunikaci s Maatrixem, je nutné provést následující kroky:

 • Budoucí administrátor si nainstaluje mobilní aplikaci Maatrix - více informací zde
 • Budoucí administrátor si založí uživatelský účet v Maatrixu - zde - tím se z něj stává uživatel Maatrixu. Pro založení uživatele je k dispozici i instruktážní video, které naleznete zde.
 • Účet nového uživatele se aktivuje podle instrukcí v e-mailu, který je uživateli po založení účtu automaticky okamžitě zaslán.
 • Jakmile si uživatel aktivuje svůj účet a následně se znovu přihlásí na portál, Maatrix jej vyzve k přiřazení mobilní aplikace k jeho uživatelskému účtu.
 • Z nabídky v levé části portálu Maatrix vybere položku Nový zákazník. 

NewCustomer

 • Zadá základní údaje zákazníka
 • Z nabízených šablon vybere jednu ze šablon, které jsou připravené pro SCADA Promotic (Šablony podle připojovaných systémů -> SCADA systémy -> SCADA Promotic -> Šablony pro předdefinované nastavení systému).

Template SCADA Promotic cs

 • Po vybrání jedné z připravených šablon vybere cenový plán (lze kdykoli změnit)

View pricelist

 • Tím se stal z uživatele administrátor služby, který má možnost tuto službu dále nastavovat. Především je vhodné si službu pojmenovat tak, aby název služby co nejlépe vystihoval situaci, ve které má být komunikace použita
 • V části Uživatelé se jako první uživatel zařadí do některé z rolí, které služba oslovuje

SetRole

 • V části Rozhraní zjistí nezbytné údaje potřebné pro nastavení v SCADA Promotic

InterfaceInfo

 • V části Vstupenky zadá vstupenky pro další uživatele, kteří mají být touto službou oslovováni. 

NewTicket

Tím je provedeno základní nastavení potřebné k zprovoznění komunikace.

 

Připravené komunikační šablony

Pro alarmová hlášení SCADA Promotic jsou připraveny následující komunikační šablony:

Postup  Popis 

 Informativní zpráva o alarmu SCADA Promotic 

 

template 1block v1

Jednoduchá informační zpráva o alarmu/ incidentu.
Uživatelé se pouze informují o vzniklém alarmu a očekává se jejich jediná odpověď, a to potvrzení OK.

Seznam uživatelů je předáván ze systému SCADA Promotic pomocí seznamu konkrétních uživatelů (mailové adresy) a nebo pomocí kódu role. V takovém případě musí být role nejprve vytvořena v nastavení Služby (záložka Role) a následně musí být k rolím v nastavení služby přiřazení uživatelé.

 Reakce na alarm systému SCADA Promotic

 template 1block v1

Zpráva o alarmu/ incidentu.
Uživatelé se informují o vzniklém alarmu a očekává se jejich reakce "mohu řešit"/"nemohu řešit".

Seznam uživatelů je předáván ze systému SCADA Promotic pomocí seznamu konkrétních uživatelů (mailové adresy) a nebo pomocí kódu role. V takovém případě musí být role nejprve vytvořena v nastavení Služby (záložka Role) a následně musí být k rolím v nastavení služby přiřazení uživatelé.

Reakce na alarm systému SCADA Promotic - 2 úrovně

 template 2level caller 

Zpráva o alarmu/ incidentu.
Uživatelé se informují o vzniklém alarmu a očekává se jejich reakce "mohu řešit"/"nemohu řešit". Pokud v prvním kole žádný uživatel nereaguje a nebo pokud nikdo nezvolí odpověď "mohu řešit", je výzva zaslána v druhém kole dalším uživatelům a zároveň i těm, kteří v prvním kole nereagovali. Na závěr se všem uživatelům pošle informace, že byl nalezen uživatel, který incident bude řešit a nebo informace o tom, že takový uživatel nebyl nalezen.

Seznam uživatelů je předáván ze systému SCADA Promotic pomocí seznamu konkrétních uživatelů (mailové adresy) a nebo pomocí kódu role. Takto jsou oslovováni uživatelé v prvním kole.

V dalších kolech jsou již informováni uživatelé podle rolí přiřazených ke komunikačnímu bloku v systému Maatrix.

Reakce na alarm systému SCADA Promotic - 3 úrovně

 

call 3level

Zpráva o alarmu/ incidentu.
Uživatelé se informují o vzniklém alarmu a očekává se jejich reakce "mohu řešit"/"nemohu řešit". Pokud v prvním kole žádný uživatel nereaguje a nebo pokud nikdo nezvolí odpověď "mohu řešit", je výzva zaslána v druhém kole dalším uživatelům a zároveň i těm, kteří v prvním kole nereagovali. Podobně pokud ani v této druhé úrovni není nalezen řešitel, postupuje se do třetí úrovně. Na závěr se všem uživatelům pošle informace, že byl nalezen uživatel, který incident bude řešit a nebo informace o tom, že takový uživatel nebyl nalezen.

Seznam uživatelů je předáván ze systému SCADA Promotic pomocí seznamu konkrétních uživatelů (mailové adresy) a nebo pomocí kódu role. Takto jsou oslovováni uživatelé v prvním kole.

V dalších kolech jsou již informováni uživatelé podle rolí přiřazených ke komunikačnímu bloku v systému Maatrix.

 

Pokud si z těchto šablon nevyberete, neváhejte nás kontaktovat s požadavkem na vytvoření další šablony, která by lépe vyhovovala Vašim záměrům.

 

Nastavení SCADA Promotic

...doplnit...