Využití externími systémy

SCADA Reliance

 

Úvod

Reliance je profesionální SCADA/HMI systém určený pro monitorování a ovládání nejrůznějších průmyslových technologií a automatizaci budov. Data jsou získávána z řídicích nebo telemetrických systémů, ukládána do databází a prezentována koncovým uživatelům grafickou formou (schémata, grafy, tabulky atd.).

Reliance-logo

Více informací naleznete na stránkách www.reliance.cz

Reliance využívá komunikaci Maatrix pro hlášení alarmů či jakýchkoli dalších zpráv, které je potřeba ihned předat odpovídajícím lidem a vyžadovat po nich rozhodnutí o dalším postupu.

 

Proč použít ke komunikaci Maatrix

Komunikace za pomoci služby Maatrix umožní na rozdíl od zaslání SMS či mailu skutečný dialog mezi systémem SCADA a mobilními uživateli. Mezi hlavní výhody patří:

 • Rychlost - zprávy jsou předávány během několika vteřin
 • Zpětná vazba - Rozhodnutí odpovědného člověka získáme okamžitě a přesně
 • Komunikační postup - pro konkrétní situaci si vyberete komunikační postup, jak mají být v případě alarmů uživatelé informováni, jaká se očekává jejich reakce a jak problém případně eskalovat
 • Razantnost - mobilní aplikace, která je určena pro komunikaci, je v případě alarmu nepřeslechnutelná
 • Přehled - informace o zpracování alarmu jsou průběžně k dispozici, včetně toho, kdo a kdy byl osloven, zda, jak a kdy reagoval
 • Vyhodnocení - Maatrix zaznamenává, kdo kdy a jak byl informován a jak reagoval a je možné vyhodnotit průběh řešení alarmu

Na více informací se můžete podívat zde:

Nastavení systému Maatrix

Abyste mohli použít komunikaci s Maatrixem, je nutné provést následující kroky:

 • Budoucí administrátor si nainstaluje mobilní aplikaci Maatrix - více informací zde
 • Budoucí administrátor si založí uživatelský účet v Maatrixu - zde - tím se z něj stává uživatel Maatrixu. Pro založení uživatele je k dispozici i instruktážní video, které naleznete zde.
 • Účet nového uživatele se aktivuje podle instrukcí v e-mailu, který je uživateli po založení účtu automaticky okamžitě zaslán.
 • Jakmile si uživatel aktivuje svůj účet a následně se znovu přihlásí na portál, Maatrix jej vyzve k přiřazení mobilní aplikace k jeho uživatelskému účtu.
 • Z nabídky v levé části portálu Maatrix vybere položku Nový zákazník. 

NewCustomer

 • Zadá základní údaje zákazníka
 • Z nabízených šablon vybere jednu ze šablon, které jsou připravené pro SCADA Reliance (Šablony podle připojovaných systémů -> SCADA systémy -> SCADA Reliance -> Šablony pro alarmy).

Template SCADA Reliance

 • Po vybrání jedné z připravených šablon vybere cenový plán (lze kdykoli změnit)

View pricelist

 • Tím se stal z uživatele administrátor služby, který má možnost tuto službu dále nastavovat. Především je vhodné si službu pojmenovat tak, aby název služby co nejlépe vystihoval situaci, ve které má být komunikace použita
 • V části Uživatelé se jako první uživatel zařadí do některé z rolí, které služba oslovuje

SetRole

 • V části Rozhraní zjistí nezbytné údaje potřebné pro nastavení v SCADA Reliance

InterfaceInfo

 • V části Vstupenky zadá vstupenky pro další uživatele, kteří mají být touto službou oslovováni. 

NewTicket

Tím je provedeno základní nastavení potřebné k zprovoznění komunikace.

 

Připravené komunikační šablony

Pro alarmová hlášení SCADA Reliance jsou připraveny následující komunikační šablony:

Šablona  Popis 
 SCADA Reliance - reakce na alarm - 1 úroveň komunikace (bez eskalace)template 1block v1 Šablona pro informování týmů o alarmu, 1 úroveň svolání/ informování.

Jedná se o jednoduchý postup, kdy jsou osloveni všichni uživatelé dané role a očekává se jejich reakce.

 SCADA Reliance - reakce na alarm - 1 úroveň komunikace (bez eskalace) + informovánítemplate 1level

Šablona pro informování týmů o alarmu, 1 úroveň svolání/ informování, bez eskalace + informace o řešení.

Jedná se o jednoduchý postup, kdy jsou osloveni všichni uživatelé dané role a očekává se jejich reakce. O souhrnu reakcí jsou pak všichni uživatelé informováni.

SCADA Reliance - reakce na alarm - 2 úrovně komunikace (s eskalací) + informace managementucall 2level management 

Šablona pro informování týmů o alarmu, 2 úrovně svolání/ informování (s eskalací v případě nedostupnosti v první úrovni komunikace) + informace managementu.

V této šabloně se svolává a informuje tým ve dvou úrovních komunikace.
V každé úrovni komunikace jsou osloveni uživatelé dané role a očekává se jejich reakce, která může být buď "mohu řešit" a nebo "nemohu řešit".

Pokud se v první úrovni nemůže nikdo řešení incidentu ujmout, je incident eskalován na druhou úroveň.

Tato varianta šablony oslovuje uživatele na všech úrovních podle definovaných rolí. 

SCADA Reliance - reakce na alarm - 3 úrovně komunikace (2 úrovně eskalace)call 3level

Šablona pro informování týmů o alarmu, 3 úrovně svolání/ informování.

V této šabloně se svolává a informuje tým ve třech úrovních komunikace.

V každé úrovni komunikace jsou osloveni uživatelé dané role a očekává se jejich reakce, která může být buď "ujímám se řešení" a nebo "na řešení se nemohu podílet".

Eskalace probíhá do doby, než se nalezne alespoň jeden uživatel který se bude řešení alarmu věnovat.

Tato varianta šablony oslovuje uživatele na všech třech úrovních podle definovaných rolí. 

Pokud si z těchto šablon nevyberete, neváhejte nás kontaktovat s požadavkem na vytvoření další šablony, která by lépe vyhovovala Vašim záměrům.

 

Nastavení SCADA Reliance

V SCADA Reliance je pro komunikaci se systémem Maatrix potřeba provést následující kroky:

 • Vložit ID služby Maatrix (ServiceId) a komunikační heslo (M2M Password)