Panel

Panel systému Maatrix je část, která slouží ke spouštění komunikačních procesů jednotlivých služeb, k on-line informaci o průběhu komunikačního procesu a ke sledování detailní historie. Do panelu Maatrixu může vstoupit po přihlášení pouze uživatel, který má oprávnění "Volající" k některé ze služeb Maatrixu.

Každá komunikační služba (pokud to její nastavení dovoluje) může být spuštěna třemi možnými způsoby:

  1. z Panelu systému, tj. z webového prostředí systému Maatrix,
  2. zkráceným odkazem - pro konkrétní službu je vygenerován URL odkaz, jehož vyvoláním je možné spustit komunikační službu,
  3. pomocí rozhraní Maatrixu automaticky z jiných systémů.

Před spuštěním komunikačního procesu musí být provedeno nastavení služby - více informací naleznete zde.

O tom, že je uživatel v části Panel, je informován nápisem v horní části obrazovky a zelenou barvou horní informační části obrazovky.

panel info

Přepínání mezi částí Panel a nastavovací částí Portál se provádí v pravé horní části obrazovky (umožněno pouze uživatelům s oprávněním "Volající")

panel-portal