Panel - výběr služby

Panel systému Maatrix je vytvořen tak, aby co nejrychleji vybral službu, u které uživatel potřebuje spustit komunikační proces.

Má-li přihlášený uživatel povoleno spuštění pouze u jedné služby (tj. oprávnění "Volající"), po přihlášení do Panelu je uživatel automaticky přesměrován do nabídky SERVICE - SLUŽBA a uživateli se nabízí spuštění komunikačního procesu u této služby.

Má-li uživatel povolení spouštět komunikační postupy u více služeb, může si předem v nastavení panelu nastavit jednu službu jako default a pak opět panel při vstupu uživatele automaticky přechází do nabídky SERVICE - SLUŽBA a nabízí spuštění komunikačního postupu default služby.

Pokud chce uživatel použít jinou službu, zvolí nabídku PANEL (1)  a zde si vybere ze služeb, u kterých má oprávnění. Vybírat může buď z předdefinovaných pozic ("dlaždic") -2a, a nebo ze seznamu služeb, u kterých má oprávnění "Volající" - 2b. Pokud nemá uživatel nastaven panel, zobrazí se pouze seznam služeb.

panel-panel

Pokud má uživatel oprávnění "Volající" k více službám a nemá nastavenu defaultní službu, přesměruje systém uživatele po jeho vstupu do systému do nabídky PANEL, ve které si uživatel vybere požadovanou službu. V takovém případě přechází do nabídky PANEL i v situaci, kdy uživatel zvolí nabídku SERVICE - SLUŽBA. Systém totiž neví, jakou službu má vybrat a tak je nutné službu nejprve vybrat.

Služby umístěné na ploše panelu ("v dlaždicích") obsahují mimo jiné informace o běžících komunikačních procesech (číslo na červeném pozadí v pravém horním rohu tlačítka služby) a také informaci o případné neaktivní službě, resp. zákazníkovi - v takovém případě se zobrazuje přeškrtnuté červené kolečko v levé horní části tlačítka služby a službu není možné ke spuštění komunikačního procesu vybrat.