Zákazník

 

Zákazníkem služby je ten, kdo si vytvoří zákaznický účet, k němu si vybere z předdefinovaných šablon alespoň jednu službu a tu pak dále provozuje, tj. zajišťuje její nastavení, spravuje vstupenky pro uživatele, kteří mají být touto službou oslovováni, přiděluje práva pro spouštění této služby a pokud si vybral placenou verzi služby, je i plátcem služby.

 

Založení nového zákazníka

Zákazníka může založit jakýkoli uživatel Maatrixu s aktivovaným účtem.

new customer

V okamžiku, kdy uživatel založí nového zákazníka, se automaticky stává uživatelem s oprávněním Administrátor.

Aby došlo k naplnění významu zákazníka, je potřeba k zákazníkovi založit první komunikační službu - popis naleznete zde. Založení nové služby probíhá automaticky po založení nového zákazníka.

Videoprůvodce o založení nového zákazníka naleznete zde.

 

Zákazník vs. spotřebitel

Maatrix umožňuje zákazníka dále dělit na jednotlivé spotřebitele služby. Ve většině případů bude zákazník totožný se spotřebitelem služby. Je však možné, že nastane situace, kdy je potřeba určit u jednoho zákazníka více provozovatelů služeb (např. dceřiné firmy, aplikační partner jako plátce služby, tj. zákazník a jeho zákazníci jako spotřebitelé). Proto je možné u jednoho zákazníka vytvořit více tzv. spotřebitelů, ke kterým je pak služba přiřazena.

Zákazník, resp. spotřebitel může provozovat jednu, ale i více služeb. 

Nového spotřebitele můžete přidat v nastavení zákazníka.

customer-consumer

 

Editace zákazníka

Editace zákazníka, spotřebitele i služby probíhá v nabídce Setup - Nastavení (1). Tato funkce se přizpůsobuje aktuálně přihlášenému uživateli. Pokud je uživatel administrátorem pouze jedné služby, vstupuje služba ihned do editace této služby. Z nastavení služby je možné vstoupit do nastavení zákazníka(2) i spotřebitele služby (3).

service-customer

Je-li uživatel administrátorem více služeb u jednoho spotřebitele, vstupuje tato funkce do editace spotřebitele, kde je možnost vybrat některou z "jeho" služeb, a nebo přejít na editaci zákazníka.

customer

U zákazníka máte možnost upravit korespondenční a účetní údaje. Zároveň můžete vytvořit nové uživatelské role, které je možné použít u všech služeb zákazníka, na rozdíl od rolí, které jsou definovány u konkrétní služby a které není možné použít u jiných služeb zákazníka.

Uživatelé zákazníka

Uživatelé u zákazníka jsou všichni uživatelé, kteří jsou přiřazeni k jakékoli službě tohoto zákazníka. Administrátor zákazníka může jakémukoli uživateli zákazníka přiřadit oprávnění Administrátor a oprávnění Volající.

Uživatel, který založí nového zákazníka, se automaticky stává i jeho prvním administrátorem.

Administrátor zákazníka spravuje všechny údaje na úrovni tohoto zákazníka, údaje všech spotřebitelů přiřazených k tomuto zákazníkovi a všech služeb, které jsou přiřazeny k těmto spotřebitelům

Administrátor spotřebitele spravuje všechny údaje tohoto spotřebitele a všechny služby připojené k tomuto spotřebiteli.

Administrátor služby spravuje údaje této služby.

Uživatel s oprávněním Volající na úrovni zákazníka má oprávnění spouštět a sledovat jakoukoli službu zákazníka.

Uživatel s oprávněním Volající na úrovni spotřebitele má oprávnění spouštět a sledovat jakoukoli službu tohoto spotřebitele.

Uživatel s oprávněním Volající na úrovni služby má oprávnění spouštět a sledovat tuto službu.