Služba

Základem provozování systému Maatrix jsou komunikační služby - service. Pro různé situace, pro které chcete komunikaci Maatrix použít, je stanoven komunikační postup, kdy co komu sdělit, jaké rozhodnutí uživatelů požadovat a jak na základě těchto rozhodnutí v komunikaci dále pokračovat. Použití Maatrixu tedy neznamená "odeslání zprávy", ale spuštění konkrétní komunikační služby.

flwch sign 1

Komunikační služba je definována komunikačním postupem, který při svém spuštění může vyžadovat vstupní údaje (tzv. parametry) a po skončení běhu komunikačního postupu je k dispozici jednak informace, jestli postup dopadl dobře, a také mohou být k dispozici další důležité údaje zjištěné při běhu služby, tzv. výstupní parametry.

Aby mohl být uživatel službou oslovován, musí být k této službě přihlášen.