Zařízení

Maatrix komunikuje s uživateli prostřednictvím zařízení. Může se jednat o mobilní telefon s mobilní aplikací Maatrix, telefon pro zasílání SMS, nebo třeba mailová adresa. Uživatel si může ke svému účtu v Maatrixu přiřadit kolik chce zařízení. Zároveň jedno zařízení může sdílet několik uživatelů.

Důležité upozornění - administrátor služby nastavuje pro konkrétní službu typy zařízení, která může služba oslovovat. Může tedy např. zakázat oslovování pomocí SMS a v takovém případě i když bude mít uživatel přiřazeno SMS zařízení, nebude takovou službou SMS zasílána.

 

Mobilní aplikace Maatrix

Mobilní aplikace je hlavním typem zařízení, které umožní využít všechny vlastnosti Maatrixu. Slouží pro rychlou oboustrannou komunikaci s mobilními uživateli a je k dispozici zdarma pro platformy Android a Apple. Více informací naleznete zde. Návod k použití mobilní aplikace naleznete zde.

 

Web zařízení

Web zařízení je zařízení, které je k účtu uživatele vytvořeno automaticky. Umožňuje z běžného internetového prohlížeče pracovat se zprávou pro uživatele stejným způsobem, jako z mobilní aplikace, a to i např. z mobilních telefonů, které mají jiné operační systémy než podporuje naše mobilní aplikace. Tento způsob však neumožňuje aktivní oslovení uživatele. Uživatel se tak musí o možnosti komunikovat s Maatrixem dozvědět jinou cestou, a to:

 • odkazem zaslaným na jiné zařízení, např. SMS, mailem a pod.
 • vyvoláním v případě, že je přihlášen do systému Maatrix.

Příklad odkazu na web zařízení z SMS:

SMS web

 

Přiklad volání web zařízení z portálu / panelu Maatrix:

portal-device

 

SMS zařízení

Pokud to dovoluje nastavení služby, máte možnost být oslovováni i SMS zprávami. K tomu slouží SMS zařízení, které si můžete ke svému účtu přiřadit. Příchozí SMS zprávy umožní:

 • Pouze informovat uživatele
 • Informovat uživatele a umožnit reagovat odpovědní SMSkou
 • Informovat uživatele a odkázat na web zařízení, ve kterém může proběhnout plnohodnotný zbytek komunikace.

 

Mail zařízení

Pokud to dovoluje nastavení služby, máte možnost být oslovováni i email zprávami. K tomu slouží Email zařízení, které si můžete ke svému účtu přiřadit. Pro emailovou adresu, kterou jste použili jako login do Maatrixu, je emailové zařízení vytvořeno automaticky. Příchozí email zprávy umožní:

 • Pouze informovat uživatele
 • Informovat uživatele a umožnit reagovat odpovědním mailem a vložením X do předepsaných pozic mailu (1)
 • Informovat uživatele a odkázat na web zařízení, ve kterém může proběhnout plnohodnotný zbytek komunikace (2).

mails 

 

Přidání nového zařízení

Uživateli vznikají při založení a aktivaci jeho účtu automaticky dvě zařízení: Web zařízení a Mail zařízení na mailovou adresu odpovídající loginu uživatele. Pro plnohodnotné využití Maatrixu je však potřeba přiřadit zařízení s mobilní aplikací Maatrix. Po aktivaci uživatele je k tomu uživatel systémem automaticky vyzván. Stačí mít nainstalovanou aplikaci, doplnit na portálu ID této aplikace a potvrdit příchozí zprávu.

Ke svému účtu ale můžete kdykoli přiřadit další zařízení, a to v nabídce Your devices - Vaše zařízení.

new device

 

 

Nastavení zařízení

Uživatel může sledovat svá zařízení na portálu Maatrix v nabídce Your devices - Vaše zařízení. Zde nalezne všechna zařízení, která má přiřazena ke svému účtu. U každého zařízení může:

 • Nastavit název, kterým si můžete zařízení označíte (3)
 • Zapnout nebo vypnout nastavení ke službám, které mají toto zařízení oslovovat (4)
 • Poslat na vybrané zařízení testovací zprávu (5)

 your-device