Základní pojmy a ovládání

Kdo je kdo a co je co

Aby bylo jasnější, jak s Maatrixem pracovat, je potřeba vysvětlit několik základních pojmů:

review

1 - Customer - zákazník. Systém je vytvořen pro zákazníky. Zákazník je ten, kdo potřebuje zajistit komunikaci s mobilními uživateli. Maatrix ale umožňuje, aby se zákazník skládal z několika organizačních celků - těm říkáme Consumer - spotřebitel. Ve většině případů bude Zákazník=1 Spotřebitel, ale počet spotřebitelů není u zákazníka nijak omezen. Zákazník je také plátce u placených služeb. Jak založit zákazníka najdete zde.

2 - Service - služba. Maatrix funguje na principu předdefinovaných komunikačních postupů. Pro situaci, ve které chcete Maatrix použít, je definován postup, jak a kdy oslovit jednotlivé uživatele, jak vyhodnocovat jejich odpovědi a jak postupovat dál. Konkrétnímu postupu nastavené pro Vaše účely říkáme Služba.

3- Admin. Nastavení zákazníka, spotřebitele a služby provádí uživatel, který má k tomu speciální oprávnění. Říkáme mu administrátor. Administrátorem se může uživatel stát pokud založí zákazníka a nebo pokud mu toto oprávnění nastaví některý z jichž existujících administrátorů.

4- User - uživatel. Uživatel systému je ten, kdo má být oslovován komunikační službou. Uživatel vznikne tak, že si v Maatrixu založí svůj účet.

5- Ticket - vstupenka. Aby mohl být uživatel Službou oslovován, musí být ke službě přihlášen. Přihlášení proběhne tak, že mu administrátor služby vystaví vstupenku a tu uživatel použije.

6- Device - zařízení. Uživatel si může ke svému účtu v Maatrixu přiřadit kolik chce zařízení. Zařízení je nástroj, kterým je uživatel službou oslovován. Může se jednat o mobilní telefon s mobilní aplikací Maatrix, telefon pro zasílání SMS, nebo třeba mailová adresa.

7- Caller - volající. Administrátor služby může některým uživatelům udělit oprávnění na spouštění služby. Ti pak mohou vyvolat komunikační proces služby ručně za pomoci webového Panelu a nebo pomocí připraveného URL odkazu.

8- API. Komunikační proces služby může být spuštěn i externí aplikací, a to za pomoci API Maatrixu.

9- Komunikační běh / proces. Spuštěním Komunikačního procesu se zahájí komunikace dle předdefinovaného postupu služby.

 

Ovládání Maatrixu

Práce s Maatrixem probíhá kompletně ve web prostředí na adrese www.in-maatrix.eu. Pro Portál i Panel systému je společné přihlášení. Postup založení uživatele naleznete zde. Z bezpečnostních způsobů Vás Maatrix po delší nečinnosti automaticky odhlásí.

Maatrix má dvě oblasti pro základní ovládání:

Základní ovládání - základní ovládání naleznete v pravé horní části obrazovky. 

menu1

V této části naleznete přepínání mezi Panelem a Portálem (máte-li oprávnění "Volající"), možnost on-line spojení s HelpDeskovým pracovištěm systému a odhlášení od Maatrixu.

Vedle tohoto základního ovládání jste informování o odpovědích na Vaše helpdesková hlášení a o aktuálně probíhajících zprávách z některého z běžících komunikačních postupů, který právě potřebuje komunikovat s přihlášeným uživatelem. Z obou informací máte možnost přímo vstoupit do části HelpDesku nebo do Web zařízení pro komunikaci s běžící službou.

 

Hlavní menu - nabídka dostupných funkcionalit. Hlavní menu naleznete v levé části obrazovky.

menu2

 

 

Zadávání a editace údajů. Aby nedocházelo k nechtěným změnám v nastavení, jsou všechny úpravy dat zajištěny a je potřeba nejprve povolit editaci tlačítkem EDIT. Následně je možné údaje měnit a nebo je možné smazat celý záznam. O všech úpravách je v systému Maatrix veden záznam - log.

menu3