Licence a platby

 

Cenové plány

Pro každou službu systému Maatrix je možné použít jednu ze čtyř možných úrovní použití systému. Každá z těchto úrovní představuje limit použití služby, a to jednak do počtu registrovaných uživatelů ke službě a jednak počtu použití/ volání služby během posledních 30 dnů.

Pro každou službu, resp. pro každou šablonu, ze které je služba vytvořena, existuje bezplatná varianta použití. Pro bezplatnou licenci nelze využívat on-line podporu (help-desk systému Maatrix) některé další vlastnosti systému (např. použití dalších typů zařízení, jako např. hlasové zprávy nebo SMS)

Bezplatné nastavení služby je nastaveno automaticky vždy, kdy není vybrán žádný z placených plánů a nebo pokud placenému plánu vypršela platnost.

Cenové plány:

  • Free - určeno pro zkoušení a pro drobné uživatele, respektive pro občasné použití
  • Basic - standardní licence pro většinu běžného použití
  • Big - licence pro velké korporátní zákazníky
  • Individual - individuálně nastavená licence

Pro licence Basic a Big si uživatel může vybrat měsíční a nebo roční licenci.

Pro licence Basic a Big je cena určena konkrétní šablonou, ze které služba vznikla. Cena je konečná, jsou v ní zahrnuty veškeré náklady na instalaci a zprovoznění služby, jakož i náklady na provoz systému Maatrix bez ohledu na počet použití a nebo počet uživatelů v rámci limitu licence. Výjimku tvoří náklady za zvlášť placené služby, jako jsou SMS zprávy a hlasové zprávy, které jsou placeny samostatně podle počtu použití. V ceně také nejsou zahrnuty náklady na datové připojení mobilních zařízení jednotlivých uživatelů k internetu. Ceny jsou uváděny bez DPH.

Podrobnější informace o cenové a obchodní politice naleznete zde.

 

Licence

Maatrix pracuje se dvěma typy licencí:

  1. Licence za službu - licence představuje nastavení použití placené komunikační služby Maatrix na dané období (měsíc /rok). Licence je hrazena pevnou paušální částkou na dané období, která je ve výši podle vybraného cenového plánu u konkrétní komunikační služby - více zde.
  2. Kreditní licence - jedná se o předplacenou částku pro samostatně hrazené úkony (např. odeslané SMS zprávy a hlasové zprávy)

U licence za služby existují tři stavy této licence:

  1. Aktuální licence (2)- licence, podle které se v daném okamžiku provozuje služba (stav valid). U jedné služby může být uvedeno i více platných licencí, a to v případě uhrazení licence, která má platnost v budoucnu. U aktuální služby je uveden počet použití pro porovnání s limitem (3) - v níže uvedeném případě je limit překročen.
  2. Nová licence - licence, která je připravena k úhradě (nebyla doposud zaplacena). Taková licence vznikla buď ručně administrátorem služby, a nebo automaticky při blížícím se konci platnosti aktuální placené licence. Licence k úhradě (stav created) může být u služby v jednom okamžiku pouze jedna (4). Uživatel ji může kdykoli smazat (5) a vytvořit novou a nebo přejít na neplacený režim. Neuhrazená licence je po několika dnech po termínu zaplacení systémem automaticky mazána. Pokyny k platbě dorazí mailem automaticky všem administrátorům a nebo je možné se na ně kdykoli podívat (5). Při první licenci u služby (zpravidla při zahájení používání nové služby) je na dobu splatnosti i neuhrazená licence považována za platnou a je podle ní provozována služba. V takovém případě se jedna a tatáž licence zobrazí jak u aktuálních, tak i u nových licencí.
  3. Stará licence - licence, která byla buď smazána a nebo která exspirovala (6).

licence

 

Způsob platby

Nová placená licence vzniká při založení nové služby. Není to však nutnost a administrátor si může založit službu bez placené licence, tj. free verzi, kterou můžete používat libovolně dlouho. Placenou licenci pak může vytvořit ke službě kdykoli (pokud již u služby nemá nějakou vytvořenou a neuhrazenou licenci). Placená licence také vzniká automaticky v okamžiku, kdy se blíži konec platnosti aktuální placené licence. Jak ručně vytvořenou, tak i automaticky vygenerovanou licenci může administrátor služby kdykoli bez jakýchkoli důsledků smazat. Po uhrazení licence již administrátor nemůže s licencí nijak manipulovat.

Při vytvoření nové licence je automaticky odeslán mail všem administrátorům služby s informací o vzniku licence a s pokyny k platbě. Informace o příkazu k platbě je také k dispozici přímo u licence (5).

Pokud má zákazník přiřazeno více služeb, je platba realizována za každou licenci samostatně. Přehled všech licencí, a to jak zaplacených, tak čekající na zaplacení, je k dispozici u nastavení zákazníka.

licences