Rychlý přehled

Pro pochopení celého systému doporučujeme se nejprve seznámit s tím, jak Maatrix komunikuje.

Základní částí systému Maatrix je služba. Služba představuje konkrétní komunikační postup, který zákazník používá pro informování, svolávání, výběr informací a pod. které jsou rozesílány uživatelům pomocí mobilní aplikace.

Službu si vytvoříte na základě dopředu předdefinovaných šablon, které jsou připraveny pro různé situace. Šablonu si vyberete pomocí průvodce.

Služba obsahuje komunikační proceduru vytvořenou z jednotlivých bloků a popsanou diagramem dle specifikace BPMN.

Základním blokem komunikační procedury je komunikační blok, který oslovuje uživatele pomocí zpráv na mobilní aplikaci. Komunikační blok oslovuje uživatele, kteří jsou aktuálně přiřazeny ke konkrétní roli, pro kterou je komunikační blok určen.

Službu provozuje náš zákazník

Aby bylo možné Maatrix začít rychle provozovat, je potřeba provést tyto kroky:

  1. Založit uživatele
  2. Založit zákazníka
  3. Podle vhodné šablony založit službu
  4. Vystavit uživatelům vstupenky
  5. Začít službu používat

Nezapomeňte si přečíst důležité informace, informace o tom, jak se Maatrix ovládá a neměli byste přeskočit glosář pojmů.