Nastavení panelu

Pokud má přihlášený uživatel oprávnění "Volající" pouze k jedné komunikační službě, není v panelu potřeba nic nastavovat. Po přihlášení do Panelu systému je uživatel automaticky přesměrován na spouštěcí obrazovku této služby.

Pokud má uživatel oprávnění k více komunikačním službám, má dvě možnosti:

  1. Panel nenastavovat. V takovém případě je při svém přihlášení automaticky přesměrován na seznam služeb, ke kterým má oprávnění "Volající" a vybráním konkrétní služby přejde na spouštěcí obrazovku této služby
  2. Nastavit si Panel podle svých potřeb

Nastavení umožňuje přípravu "dlaždic" pro rychlý přístup ke službě a zároveň umožňuje definici tzv. default služby. Default služba zajistí automatické přesměrování na tuto službu vždy, kdy se uživatel přihlásí do Panelu. Nastavení je jednoduché a provádí se vždy pro konkrétního přihlášeného uživatele.

Nastavení "dlaždic"

Každý uživatel má k dispozici celkem 16 pozic ("dlaždic"), do kterých může umístit služby, ke kterým má povoleno spouštění komunikačních postupů. Těchto 16 pozic má uživateli zpřehlednit výběr služby při spouštění komunikačního procesu.

Nastavení jednotlivých pozic probíhá v nabídce SETUP / NASTAVENÍ (1). Vyberete si jednu z pozic, stisknete tlačítko SETUP (2) a pro tuto pozici zvolte službu, barvu a ikonu tak, abyste se ve svých službách dobře vyznali (3). Chcete-li mít pozici opět volnou, použijte tlačítko DELETE. Služba se odstraní z pozice, ale samotná služba nebude nijak omezena.

penal setup

Nastavení Default služby

Pokud má uživatel oprávnění ke spuštění komunikačního procesu u více služeb, může si jednu z nich nastavit jako předdefinovanou (dafault) a systém při vstupu do části PANEL uživatele automaticky přesměruje na část pro spuštění komunikačního procesu této předdefinované služby.

Nastavení se provádí v nabídce SETUP / NASTAVENÍ

Default